List of participating units in Poland

National Principal Investigator: Anna DOBRZANSKA

Number of participating units: 8 (updated February 26th, 2014) 

Participating 

NICU

 


Local Contacts


 


Email

 

 


 

Departement

of Neonato-

logy Medical

University

(Wrocław)

 

 

Ewa

TERPINSKA

Barbara

BILINSKA 

 

eterpinska@op.pl

 

WL-30@am.wroc.pl

 

 

 

 

 

Department of

obstetric

and gynecology,

medical

University

(Warsaw)

 

Bozena

KOCISZEWSKA-

NAJMAN 

Aneta

ZIELINSKA

 

 

bnajman@wp.pl

 

 

apadusia@wp.pl

 

 

 

 

Szpital

Wojewódzki

(Koszalin)

 

 

Andrzej

MELKA 

Ewelina

PIASZCZYNSKA

 

melkaa@swk.med.pl

 

eweina.piaszczyńska@interia.pl

 

 

 

Hospital

Orłowskiego

(Warsaw)

 

 

 

Ewa

GŁUSZCZAK-IDZIAKOWSKA

Elżbieta

BARANOWSKA 

 

ewagluszczak@op.pl

 

 

cieplaczek@op.pl

 

 

 

Clinical

Hospital

Ks.Anna Mazowiecka

(Warsaw)

 

 

Maria Katarzyna BORSZEWSKA-

KORNACKA 

Anna

JUSZCZYK

 

mariak@szpitalkarowa.pl

 

a.z.juszczyk@gmail.com

 

 

 

 

Children’s

Memorial

Health

Institute

(Warsaw)

 

 

Anna

NIEZGODA 

Gabriela

CHALUBINSKA

 

 

 

niezanna@gmail.com

 

gabrysia75@onet.pl

 

 

 

 

 

Oddział Neonatologiczny

(Warsaw) 

 

 

Jacek

M. WITWICKI  

Małgorzata

BILINSKA

 

j.witwicki@bielanski.med.pl

 

neonat.oddziałowa@bielanski.med.pl

 

 

 

Oddzial

Noworodkow

(Bydgoszcz)

 

 

Piotr

KORBAL

Małgorzata ADAMIEC

 

pkorbal@amb.bydgoszcz.pl

 

gosia.adamiec@wp.pl